Matematik 1c

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Matematik 1c

Kursen ger mycket gott stöd för matematiska tilllämpningar i vardagslivet. Procent, statistik, geometri, linjära funktioner, potenser är några av delmomenten.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Matematik 5000+ vux 1abc ISBN 978-91-27-46177-2

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Aritmetik
  • Algebra, Ekvationer och Formler
  • Upprepad förändring och procent
  • Funktioner och Samband, Olikheter
  • Trigonometri och Vektorer
  • Sannolikhet
  • Statistik

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.

Lärare

Johanna Korn, jogo03@gapp.uddevalla.se

Förslag på sidor