Matematik 2

Matematik 2a: a-spåret är inriktat mot yrkesförberedande

Matematik 2 b: b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora

Matematik 2 c: c-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik

Kurserna 2b och 2c motsvarar varandra nivåmässigt. Innehåll och tillämpningar är dock anpassade till olika områden. Övergång till ett nytt spår kan därför kräva en del komplettering.

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.