Matematik 2a

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Matematik

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Kurslitteratur

Matematik origo, vux 2b/2c ISBN: 978-91-523-1905-5.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Algebra, konjugat- och kvadreringsregeln, definitions- och värdemängd, potenser
  • Linjära modeller
  • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller
  • Logik: Implikationer och ekvivalens
  • Problemlösning

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Matematik 2a - t2emmf7

Kontakt

Marina Johansson, +46 522‑69 58 08

Lärare

marina.johansson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA