Matematik 2b

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

matematik

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 1b.
Matematik A (ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program)
för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Matematik origo, vux 2b/2c ISBN: 978-91-523-1905-5.

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra, potenser, logaritmer
 • Linjära modeller
 • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller,
  enkla komplexa andragradsekvationer
 • Exponentiallfunktionen
 • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
 • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalfördelningskurvan
 • Ekonomiska tillämpningar
 • Problemlösning
 • Enkla rotekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

 • Matematik 2b/c, dagtid - hdsijnm
 • Matematik 2b/c, kvällstid - hraejgi

Kontakt

Lars Holmkvist, +46 522‑69 75 24

Lärare

lars.holmkvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA