Matematik 2b

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

matematik

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 1b.
Matematik A (ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga program)
för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Matematik origo, vux 2b/2c ISBN: 978-91-523-1905-5.

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra, potenser, logaritmer
 • Linjära modeller
 • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller,
  enkla komplexa andragradsekvationer
 • Exponentiallfunktionen
 • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
 • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalfördelningskurvan
 • Ekonomiska tillämpningar
 • Problemlösning
 • Enkla rotekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

 • Matematik 2b/c, dagtid - hdsijnm
 • Matematik 2b/c, kvällstid - hraejgi

Kontakt

Lars Holmkvist, +46 522‑69 75 24

Lärare

lars.holmkvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA