Matematik 2c Kvällstid

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Matematik

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest Pdf, 69.3 kB.

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 1c.
Matematik A (naturvetenskapliga och tekniska program) för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Matematik 5000+kurs 2abc Vux lärobok Upplaga 2021
ISBN 9789127462670

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Arimetik, algebra och funktioner
  • Statistik
  • Logik och geometri
  • Problemlösning, verktyg och tillämpningar

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Lärare

Marina Johansson, majo69@gapp.uddevalla.se
0522-69 58 08