Matematik 2c

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Matematik

Att kunna innan du börjar på MATEMATIK 2

Gör gärna självskattningstestet så ser du vilka kunskaper du behöver inför Matematik 2

» Självskattningstest

Lärarna kommer att gå igenom svaren till detta test.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 1b.
Matematik A (naturvetenskapliga och tekniska program) för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Matematik origo, vux 2b/2c ISBN: 978-91-523-1905-5.

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra, potenser, logaritmer
 • Linjära modeller
 • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller, enkla komplexa andragradsekvationer
 • Exponentiallfunktionen
 • Parabelns ekvation
 • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
 • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalfördelningskurvan
 • Problemlösning
 • Enkla rotekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kontakt

Lars Holmkvist, +46 522‑69 75 24

Lärare

lars.holmkvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Marina Johansson, +46 522‑69 58 08

Lärare

marina.johansson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA