Matematik 3

Matematik 3

Matematik 3b: b-spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora

Matematik 3c: c-spåret är inriktat mot naturvetenskap och teknik

Kurserna 3b och 3c motsvarar varandra nivåmässigt.

Innehåll och tillämpningar är dock anpassade till olika områden. Övergång till ett nytt spår kan därför kräva en del komplettering.

Förslag på sidor