Matematik 3b

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav.

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Matematik 3

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 2.
Matematik B  för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi.

Matematik 3b bygger vidare på matematik 2b inom aritmetik, algebra och funktionslära. Centralt innehåll i kursen är differentialkalkyl och problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden. Du bör vara uppdaterad på algebra och funktionslära från kursen i matematik 2b.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

 • Matematik Origo 3b/3c vux. Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund (Häftad, 2013)
  ISBN-9789152321058

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra och funktioner
 • Absolutbelopp och gränsvärden
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Enhetscirkeln och trigonometri
 • Integraler
 • Problemlösning

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.

Lärare

Johanna Korn, jogo03@gapp.uddevalla.se