Matematik 3c

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav.

Matematik 1c

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 2c. Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi.

Kurslitteratur 

Matematik origo, vux 3b/3c ISBN: 978-91-523-2105-8.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Algebra och funktioner
  • Absolutbelopp och gränsvärden
  • Förändringshastigheter och derivator
  • Enhetscirkeln och trigonometri
  • Integraler

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

_________________________________________________________________________________

Kontaktperson

Johanna Korn, Lärare, johanna.korn@uddevalla.se

Kurskod till Google Classroom:

  • Matematik 3b/c - kmx45zq