Matematik 3c

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav.

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Matematik 1c

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 2c. Matematik B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursen ger ytterligare matematiska verktyg: logaritmer, potenser, polynomfunktioner, exponentialfunktioner och derivata med tillämpningar inom teknik, fysik, kemi och ekonomi.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur 

 • Matematik Origo 3b/3c vux. Attila Szabo, Niclas Larson, Gunilla Viklund, Daniel Dufåker, Mikael Marklund (Häftad, 2013)
  ISBN-9789152321058

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra och funktioner
 • Absolutbelopp och gränsvärden
 • Förändringshastigheter och derivator
 • Enhetscirkeln och trigonometri
 • Integraler
 • Problemlösning

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Lärare

Johanna Korn, jogo03@gapp.uddevalla.se