Matematik 4

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

matematik 4

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 3. Matematik C för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursen innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl.
Matematik 4 är en kurs med mycket nytt innehåll och kräver en högre grad av matematisk mognad jämfört med tidigare kurser. Du bör vara uppdaterad på större delen av innehållet i Matematik 3b och 3c, speciellt algebra och derivator, samt ha förmåga att studera relativt självständigt.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Matematik origo 4. ISBN: 978-91-523-1901-7.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Komplexa tal
  • Trigonometri
  • Grafer och asymptoter
  • Integraler
  • Differentialekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

____________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner

Johanna Korn, Lärare, johanna.korn@uddevalla.se