Matematik 4

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på matematik 3. Matematik C för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kursen innehåller trigonometri och differential- och integralkalkyl.
Matematik 4 är en kurs med mycket nytt innehåll och kräver en högre grad av matematisk mognad jämfört med tidigare kurser. Du bör vara uppdaterad på större delen av innehållet i Matematik 3b och 3c, speciellt algebra och derivator, samt ha förmåga att studera relativt självständigt.

Kurslitteratur

Matematik origo 4. ISBN: 978-91-523-1901-7.

Arbetssätt

  • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
  • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
  • Handledning

Kursinnehåll

  • Komplexa tal
  • Trigonometri
  • Grafer och asymptoter
  • Integraler
  • Differentialekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter

Start

Hösten 2020: 2020-08-17—2021-01-05

Kursen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles.

Ansökan

Här gör du din ansökan

____________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner

Johanna Korn, Lärare, johanna.korn@uddevalla.se

Kurskod till Google Classroom:

  • Matematik 4 - 4eeirf5