Repetition Matematik 2

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Matematik

Här repeterar du matematiken som läses i matematik 2.

Vi arbetar ett lektionspass i veckan. Handledningstid tillkommer.

Kursinnehåll

  • Algebra, konjugat- och kvadreringsregeln, definitions- och värdemängd, potenser
  • Linjära modeller
  • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller, enkla komplexa andragradsekvationer
  • Exponentiallfunktionen
  • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
  • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalför-delningskurvan
  • Ekonomiska tillämpningar
  • Problemlösning
  • Enkla rotekvationer

På kursen ges intyg, ej betyg.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

____________________________________________________________________________________

Kontaktpersoner

Johanna Korn, Lärare, johanna.korn@uddevalla.se

Kurskod till Google Classroom:

  • Repetition Matematik 2 - eo6z5fp