Repetition Matematik 2

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Matematik

Här repeterar du matematiken som läses i matematik 2.

Vi arbetar ett lektionspass i veckan. Handledningstid tillkommer.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kursinnehåll

  • Algebra, konjugat- och kvadreringsregeln, definitions- och värdemängd, potenser
  • Linjära modeller
  • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller, enkla komplexa andragradsekvationer
  • Exponentiallfunktionen
  • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
  • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalför-delningskurvan
  • Ekonomiska tillämpningar
  • Problemlösning
  • Enkla rotekvationer

På kursen ges intyg, ej betyg.

Lärare

Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se

Förslag på sidor