Repetition Matematik 2

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Matematik

Här repeterar du matematiken som läses i matematik 2.

Vi arbetar ett lektionspass i veckan. Handledningstid tillkommer.

Kursinnehåll

  • Algebra, konjugat- och kvadreringsregeln, definitions- och värdemängd, potenser
  • Linjära modeller
  • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller, enkla komplexa andragradsekvationer
  • Exponentiallfunktionen
  • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
  • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalför-delningskurvan
  • Ekonomiska tillämpningar
  • Problemlösning
  • Enkla rotekvationer

På kursen ges intyg, ej betyg.

Start

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Våren 2020: 2020-01-13--05-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

START HÖSTEN 2019: Webbansökan öppen 1 april – 15 maj

Ansökan stängd 15 maj - 1 juni. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

START VÅREN 2020: Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Ansökan stängd 15 november - 1 december. Därefter öppnas ansökan åter för reservantagning.

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA