Repetition Matematik 2

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Matematik

Här repeterar du matematiken som läses i matematik 2.

Vi arbetar ett lektionspass i veckan. Handledningstid tillkommer.

Arbetssätt

 • Schemalagd tid med föreläsningar och övningar
 • Individuellt/flexibelt upplägg enligt överenskommelse
 • Handledning

Kursinnehåll

 • Algebra, konjugat- och kvadreringsregeln, definitions- och värdemängd, potenser
 • Linjära modeller
 • Andragradsekvationer och icke-linjära modeller, enkla komplexa andragradsekvationer
 • Exponentiallfunktionen
 • Geometri: Randvinkelsatsen, likformighet
 • Statistik: Lägesmått, spridningsmått, normalför-delningskurvan
 • Ekonomiska tillämpningar
 • Problemlösning
 • Enkla rotekvationer

Bedömningsgrunder

Skriftliga prov, redovisningsuppgifter.

Start

Våren 2019: 2019-01-14--05-31

Hösten 2019: 2019-08-19--2020-01-03

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Vi tar emot din ansökan fram till kursstart och du kan då bli antagen i mån av plats.

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA