Repetitionskurs Matematik 1

Orienteringskurs individuellt 1-100 poäng

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Matematik

Här repeterar du matematiken som läses i matematik 1.

Vi arbetar ett lektionspass i veckan. Handledningstid tillkommer.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas senare.

Kursinnehåll

  • Tal i olika former och talsystem
  • Procent och ränteberäkningar
  • Algebra och Ekvationer
  • Geometri och Symmetri
  • Trigonometri och vektorer
  • Sannolikhetslära
  • Statistik
  • Matematiska samband
  • Problemlösning

På kursen ges intyg, ej betyg.

Lärare

Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se

Förslag på sidor