Biologi 1

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Biologi 1, Liber. ISBN: 978-91-47-08523-1.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursens tonvikt ligger på ekologi och miljövård. Ekosystem, ämnens kretslopp, energiflöden och näringskedjor är viktiga begrepp som behandlas. Orsakerna till och utvecklingen av våra största miljöproblem studeras, där övergödningen och växthuseffekten är de mest aktuella för tillfället. Människans påverkan på jorden på grund av befolkningssituationen och energiproduktionen behandlas. Livets uppkomst och evolutionen tas upp och knyts ihop med genetiken och de mekanismer som gäller för våra arvsanlag och evolutionen. Biologins och naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet studeras.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Med reservation för ändringar

Kurskod till Google Classroom:

  • Biologi 1 - btawgf2

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA