Biologi 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Biologi 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Biologi 1, Liber. ISBN: 978-91-47-08523-1.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursens tonvikt ligger på ekologi och miljövård. Ekosystem, ämnens kretslopp, energiflöden och näringskedjor är viktiga begrepp som behandlas. Orsakerna till och utvecklingen av våra största miljöproblem studeras, där övergödningen och växthuseffekten är de mest aktuella för tillfället. Människans påverkan på jorden på grund av befolkningssituationen och energiproduktionen behandlas. Livets uppkomst och evolutionen tas upp och knyts ihop med genetiken och de mekanismer som gäller för våra arvsanlag och evolutionen. Biologins och naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet studeras.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2021: 2021-08-23 – 2022-01-07

Våren 2022: 2022-01-17 – 2022-06-03

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA