Biologi 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Biologi 2

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande. Det är en fördel att ha läst Biologi 1.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Biologi 2, Liber. ISBN: 978-91-47-08590-3.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar. Dissektion
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursen innehåller cellbiologi där cellens ämnesomsättning, funktion och byggnad studeras. Cellens byggstenar ger en inblick i den senaste molekylärbiologiska forskningen. Människans fysiologi med de viktigaste organsystemen; nervsystem, respiration, cirkulation och matspjälkning behandlas ingående. Sambandet mellan hälsa och sjukdom och livsstil analyseras. Biologins och naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet studeras.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Våren 2021: 2022-01-17 – 2022-06-03

Med reservation för ändringar

 

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA