Biologi 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Biologi 2

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande. Det är en fördel att ha läst Biologi 1.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar. Dissektion
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursen innehåller cellbiologi där cellens ämnesomsättning, funktion och byggnad studeras. Cellens byggstenar ger en inblick i den senaste molekylärbiologiska forskningen. Människans fysiologi med de viktigaste organsystemen; nervsystem, respiration, cirkulation och matspjälkning behandlas ingående. Sambandet mellan hälsa och sjukdom och livsstil analyseras. Biologins och naturvetenskapens karaktär och arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet studeras.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Lärare

Linneá Tångne, linnea.tangne@uddevalla.se
0522-69 78 43