Fysik 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02
Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Fysik 2

Rekommenderade förkunskaper

Fysik 1 eller motsvarande

Kursinnehåll

Se Skolverkets kurssida.

Kurslitteratur

Köp läroböckerna Fraenkel Gottfridsson Jonasson; Fysik 2 impuls.
ISBN: 978-91-40-67708-2. Ekbom, Lillieborg med flera: Tabeller och formler för NV- och TE-programmen. ISBN: 978-91-47-01746-1

Lärare

Anette Malm, anette.malm@uddevalla.se