Fysik 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Fysik 2

Rekommenderade förkunskaper

Fysik 1 eller motsvarande

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om fysikaliska begrepp som kraft, rörelse, ström, temperatur och tryck.

Kurslitteratur

Köp läroböckerna Fraenkel Gottfridsson Jonasson; Fysik 2 impuls.
ISBN: 978-91-40-67708-2. Ekbom, Lillieborg med flera: Tabeller och formler för NV- och TE-programmen. ISBN: 978-91-47-01746-1

Start

Planerad start Våren 2022

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Kontakt

Anette Malm, +46 522‑69 69 85

Lärare

anette.malm@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA