Kemi 1

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Andersson Sonesson Svehn Tullberg; Gymnasiekemi 1.
ISBN: 978-91-47-08557-6.

Kursinnehåll

Behandlar atomens byggnad, periodiska systemet och joner. Kemisk bindning som underlag för olika ämnens egenskaper och reaktioner tas upp liksom syror, baser, pH-begreppet, redoxprocesser - bland annat korrosion och strömkällor, jämviktsreaktioner och organisk kemi. Beräkningar och experimentella undersökningar varvas med teori.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Med reservation för ändringar


Kontaktperson

Johanna Korn
Lärare
johanna.korn@uddevalla.se

Kurskod till Google Classroom:

  • Kemi 1 - 4jh5ex6