Kemi 1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Kemi 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Andersson Sonesson Svehn Tullberg; Gymnasiekemi 1.
ISBN: 978-91-47-08557-6.

Kursinnehåll

Behandlar atomens byggnad, periodiska systemet och joner. Kemisk bindning som underlag för olika ämnens egenskaper och reaktioner tas upp liksom syror, baser, pH-begreppet, redoxprocesser - bland annat korrosion och strömkällor, jämviktsreaktioner och organisk kemi. Beräkningar och experimentella undersökningar varvas med teori.

Start

Hösten 2021: 2021-08-23 – 2022-01-07

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Kontaktperson

Johanna Korn
Lärare
johanna.korn@uddevalla.se