Kemi 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Kemi 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på kursen kemi 1. Kemi A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Andersson, Ellervik, Rydén, Sonesson, Svahn, Tullberg; Gymnasiekemi 2.
ISBN: 978-91-47-10730-8.

Kursinnehåll

Kursen behandlar jämvikter, svaga syror, syra/baspar, buffertlösningar, vattenkemi, el-kemi, kemiska analysmetoder, ytterligare organisk kemi, biokemi med biomolekyler, kroppens ämnesomsättning, DNA och bioteknik. Stor del av tiden ägnas åt laborationer där ett mer självständigt arbetssätt övas. Mer avancerade beräkningar än tidigare. Andrahandsekvationer och logaritmer bör vara bekant.

Start

Planerad start Våren 2022

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »


Lärare

Johanna Korn, johanna.korn@uddevalla.se