Naturkunskap 1a1

50 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Naturkunskap 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Henriksson; Synpunkt 1b, Gleerups.
ISBN: 978-91-40-69260-3

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till den naturvetenskapliga världen. Den innehåller en orientering i grundläggande kemi. Cellära med fotosyntesens och cellandningens betydelse för allt liv tas upp. Genetikens grunder med evolutionära aspekter och den nya gentekniken. Ett viktigt moment är ekologi som behandlar ekosystem, kretslopp och näringskedjor. Våra miljö-problem med bland annat övergödning och växthuseffekt tas upp samt problematiken i samband med ökningen av befolkningen och med vår stora energikonsumtion. Kost/hälsa och livsstil diskuteras och knyts ihop med konsumtion, vanor och droger samt sex-och samlevnad. Slutligen behandlas naturvetenskapliga arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet i motsats till ovetenskapliga påståenden. 

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2021: 2021-11-01 - 2022-01-07

Våren 2022: 2022-03-28 - 2022-06-03

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Lärare

Linnéa Tångne, lita03@gapp.uddevalla.se