Naturkunskap 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Biologi 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Henriksson; Synpunkt 2. ISBN: 978-91-40 69586-4 (ny utgåva).

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar. Laborationer och dissektion
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursen ger en fördjupad kemisk förståelse för materiens byggnad och egenskaper. Kosmologi och universums uppkomst och utveckling förklaras. En stor del av kursen ägnas åt människokroppen och dess funktioner. Cellära, ämnesomsättning och viktiga organsystem såsom andning/cirkulation, matspjälkning, hormoner och nervsystemet med våra sinnen behandlas. Grundläggande genetik och genteknik med koppling till aktuell forskning samt evolutionen studeras. Slutligen behandlas naturvetenskapliga arbetsmetoder och det naturvetenskapliga förhållningssättet i motsats till ovetenskapliga påståenden.  

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2021: 2021-08-23 – 2022-01-07

Våren 2022: 2022-01-17 – 2022-06-03

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Kontakt

Linnéa Tångne, +46 522‑69 78 43

Lärare

linnea.tangne@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA