Privatjuridik

studerande

​100 poäng

Kursen läses på kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Ämnets syfte

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

I kursen privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen. Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner.

Kursen Privatjuridik ger dig kunskaper om:

  • Konstitutionell rätt, straffrätt och processrätt.
  • Familjerätt och arvsrätt.
  • Avtalsrätt.
  • Konsumenträtt och köprätt.
  • Fastighetsrätt.
  • Arbetsrätt.
  • Skadeståndsrätt.
  • Försäkringsrätt.
  • Obeståndsrätt.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kurslitteratur

J2000 Privatjuridik, Fakta och uppgifter. ISBN: 978-91-47-12956-0

Start

Planerad start Våren 2022

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Kontakt

Mikael Andersson, +46 522‑69 78 64

Lärare

mikael.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA