Privatjuridik

studerande

​100 poäng

Kursen läses på kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Ämnets syfte

Undervisningen ska leda till att eleven utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

I kursen privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen. Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner.

Kursen Privatjuridik ger dig kunskaper om:

 • Konstitutionell rätt, straffrätt och processrätt.
 • Familjerätt och arvsrätt.
 • Avtalsrätt.
 • Konsumenträtt och köprätt.
 • Fastighetsrätt.
 • Arbetsrätt.
 • Skadeståndsrätt.
 • Försäkringsrätt.
 • Obeståndsrätt.
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kurslitteratur

J2000 Privatjuridik, Fakta och uppgifter. ISBN: 978-91-47-12956-0

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2021-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

 • Privatjuridik - nswecj7

Kontakt

Mikael Andersson, +46 522‑69 78 64

Lärare

mikael.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA