Historia 1a2

(Historia 1a1 + 1a2)

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Historia 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursen behandlar grunddragen i den historiska utvecklingen. Du lär dig att förstå innebörden av utvecklingen. Du lär dig att förstå innebörden av vanliga epokbegrepp och andra centrala historiska begrepp. Du kommer att få analysera historiska problem och tolka orsakssammanhang bakom historiska förändringsprocesser. Kursens mål är att öka de studerandes förståelse för olika historiska krafter som påverkar samhällen och människor.

Bedömningsgrunder

Prov, inlämningsuppgifter och eget fördjupningsarbete.

Start

Hösten 2020: 2019-08-17 – 2020-01-08

Våren 2021: 2021-01-18 – 2021-03-26

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Mikael Andersson
Lärare
mikael.andersson@uddevalla.se

Mer information

Du som är intresserad av att läsa till polis i framtiden observera ny särskild behörighet:

Engelska 6 eller Engelska B