Historia 2a

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Hösten 2022: 2022-08-22 – 2023-01-06

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Historia 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Arbetssätt

Varierande arbetssätt med föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Kursinnehåll

Kursen behandlar historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Vi granskar och tolkar olika typer av historiskt källmaterial samt hur historia används inom olika kulturformer. Utifrån tematiska fördjupningar möter vi historiska sammanhang kopplade till Uddevalla, Sveriges och den övriga världens historia.

Bedömningsgrunder

Varierande bedömningsunderlag i form av prov, redovisningar och inlämningsuppgifter.