Psykologi 1

50 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Hösten 2022

Psykologi 1 startar ej på plats i Uddevalla.

Om du vill läsa Psykologi 1 erbjuder vi att läsa den på distans via Arena utbildning.

Ansökan distans

Här kan du läsa mer om hur du gör ansökan »

psy

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Levanders psykologi 1+2a, författare Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander och Lisa Levander.
ISBN 978-91-27-45366-1

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Arbetssätt

Kursen bygger på lektioner med föreläsningar, grupparbeten, enskilda arbeten och gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

Den här kursen ger dig baskunskaper  inom psykologins olika områden. Du får läsa om våra behov och känslor, hur vi påverkas av olika grupper vi ingår i, hur vi tolkar vår omvärld, hur vi reagerar i stress - och krissituationer. Dessutom ger kursen en orientering i olika psykologiska skolors sätt att tolka vårt beteende, d v s olika psykologiska perspektiv.  

Bedömningsgrunder

Kursen examineras på olika sätt. Det ingår skriftliga prov, och aktivt deltagande under lektionerna.

Förslag på sidor