Psykologi 1

50 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

psy

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Levanders psykologi 1+2a, författare Cornelia Sabelström Levander, Martin Levander och Lisa Levander.
ISBN 978-91-27-45366-1

Arbetssätt

Kursen bygger dels på lektioner med genomgångar och föreläsningar och dels på gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

Den här kursen ger dig baskunskaper  inom psykologins olika områden. Du får läsa om våra behov och känslor, hur vi påverkas av olika grupper vi ingår i, hur vi tolkar vår omvärld, hur vi reagerar i stress - och krissituationer. Dessutom ger kursen en orientering i olika psykologiska skolors sätt att tolka vårt beteende, d v s olika psykologiska perspektiv.  

Bedömningsgrunder

Kursen examineras på olika sätt. Det ingår skriftliga prov, och aktivt deltagande under lektionerna.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17 - 2020-10-25

Våren 2021: 2021-01-18 - 2021-03-26

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Ann-Sofi Sefton Johansson, +46 522-69 79 74
Lärare
anse04@gapp.uddevalla.se