Psykologi 2a

50 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

psy 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på psykologi 1.
Psykologi A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan. ISBN: 9789127453661.

Arbetssätt

Under lektionerna varvas föreläsningar och diskussioner. Du får tillfälle att arbeta i grupp.

Kursinnehåll

Denna kurs bygger vidare på det du läst i Psykologi 1. Du får läsa om barnets utveckling utifrån olika teorier. Du får fördjupa dig i olika förklaringsmodeller, allt ifrån psykoanalysen och framåt. Sambanden mellan psykologi och samhällsutveckling samt förmågan att analysera och tillämpa teorierna betonas i undervisningen. Ett prov och ett självständigt arbete kring en frågeställning inom ämnet ingår.  I en inlämningsuppgift får du träna din förmåga att tillämpa psykologin.

Start

Hösten 2020: 2020-10-26--2021-01-01

Våren 2021: 2021-03-22--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Ann-Sofi Sefton Johansson, +46 522-69 79 74
Lärare
anse04@gapp.uddevalla.se