Psykologi 2a

50 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

psy 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på psykologi 1.
Psykologi A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Levanders Psykologi 1+2a för gymnasiet, fjärde upplagan. ISBN: 9789127453661.

Arbetssätt

Under lektionerna varvas föreläsningar och diskussioner. Du får tillfälle att arbeta i grupp.

Kursinnehåll

Denna kurs bygger vidare på det du läst i Psykologi 1. Du får läsa om barnets utveckling utifrån olika teorier. Du får fördjupa dig i olika förklaringsmodeller, allt ifrån psykoanalysen och framåt. Sambanden mellan psykologi och samhällsutveckling samt förmågan att analysera och tillämpa teorierna betonas i undervisningen. Ett prov och ett självständigt arbete kring en frågeställning inom ämnet ingår.  I en inlämningsuppgift får du träna din förmåga att tillämpa psykologin.

Start

Hösten 2020: 2020-10-26 - 2021-01-01

Våren 2021: 2021-03-29 - 2021-06-04

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Ann-Sofi Sefton Johansson, +46 522-69 79 74
Lärare
anse04@gapp.uddevalla.se