Religionskunskap 1

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

50 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson,  Liber förlag, 2012.

ISBN: 978-91-47–10376-8.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Handledning

Kursinnehåll

I kursen får du huvudsakligen lära om världsreligionerna samt deras innehåll och funktion. Frågor som berör dess uppkomst och funktion, socialt och politiskt studeras. Vidare jämförs religionernas etik, människosyn, gudsbild samt vad som gestaltar den levande tron idag.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--10-25

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kurskoder till Google Classroom:

  • Religionskunskap 1 - nn2xafn

Kontakt

Kajsa Thorén,

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA