Religionskunskap 1

50 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Religionskunskap 1

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson,  Liber förlag, 2012.

ISBN: 978-91-47–10376-8.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Handledning

Kursinnehåll

I kursen får du huvudsakligen lära om världsreligionerna samt deras innehåll och funktion. Frågor som berör dess uppkomst och funktion, socialt och politiskt studeras. Vidare jämförs religionernas etik, människosyn, gudsbild samt vad som gestaltar den levande tron idag.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17 - 2020-10-25

Våren 2021: 2021-01-11 - 2021-03-26

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Kajsa Thorén, 46522695866

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA