Religionskunskap 2

50 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på kursen religionskunskap 1.
Religionskunskap A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Mattsson Flennegård, Eriksson; Söka svar, Liber 2012. ISBN: 978-91-47–10376-8

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Handledning

Kursinnehåll

I den här kursen kommer du att få en fördjupad insikt om dagsaktuella andliga utvecklingslinjer, både representerade av helt nya organisationer och utvecklingar av äldre befintliga. I ett globalt samhälle präglat av minskade kommunikationsavstånd men också av förtydligade kontraster, så uppvisar den andliga kartan på flera utvecklingsgrenar än någonsin i historien.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-10-26--2021-01-01

Våren 2021: 2021-03-22--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Kajsa Thorén, 46522695866

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA