Religionskunskap 2

50 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Religionskunskap 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på kursen religionskunskap 1.
Religionskunskap A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Mattsson Flennegård, Eriksson; Söka svar, Liber 2012. ISBN: 978-91-47–10376-8

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Handledning

Kursinnehåll

I den här kursen kommer du att få en fördjupad insikt om dagsaktuella andliga utvecklingslinjer, både representerade av helt nya organisationer och utvecklingar av äldre befintliga. I ett globalt samhälle präglat av minskade kommunikationsavstånd men också av förtydligade kontraster, så uppvisar den andliga kartan på flera utvecklingsgrenar än någonsin i historien.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Hösten 2020: 2020-10-26 - 2021-01-01

Våren 2021: 2021-03-29 - 2021-06-04

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontakt

Kajsa Thorén, 46522695866

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA