Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Dagtid:

Här hittar du information om kursstart

Kvällstid:

Här hittar du information om kursstart

Samhällskunskap 1a1

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Praktiska övningar
  • Handledning

Kursinnehåll

Vårt lands samhällsförhållanden behandlas med historiska tillbakablickar. Vi tar även upp dagsaktuella händelser och samhällsfrågor och försöker sätta in i sitt sammanhang.
Stort utrymme ges till diskussioner kring värderingar och demokratibegreppet. Allmänt är ämnet inriktat mot medborgarskap och att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vi fokuserar på att söka information från olika medier och att kritiskt granska och värdera desamma.

Eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både muntligt och skriftligt med hjälp av modern informationsteknik.

Bedömningsgrunder

Prov och inlämningsuppgifter.

Start

Våren 2020: 2020-01-13--05-29

Hösten 2020: 2020-08-17--10-25

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kurskod till Google Classroom:

  • Samhällskunskap 1a1 Dagtid - lnjjbr5
  • Samhällskunskap 1a1 Kvällstid - mvtku5i

Kontakt

Kajsa Thorén, 46522695866

Lärare

kajsa.thoren@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA