Samhällskunskap 2

100 poäng

Länk till Skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Samhällskunskap 2

Start

Våren 2018: 2018-01-15--06-01
Hösten 2018: 2018-08-20--2019-01-04

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan

Vi tar emot din ansökan fram till kursstart och du kan då bli antagen i mån av plats.

Rekommenderade förkunskaper

Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kursen bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.
Samhällskunskap B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Bengt Arne Bengtsson; Z-KONKRET, Liber AB 2014. ISBN:978-91-47–11742-0.

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Arbetssätt

  • Schemalagda lektioner dagtid med föreläsningar
  • Gruppövningar och gruppdiskussioner
  • Handledning

Kursinnehåll

Kursens mål är att lära sig förstå hur historiska såväl som politiska, sociala och ekonomiska förhållanden formar samhället. Detta gäller både vårt eget och det internationella samhället.
Statsvetenskapliga, sociologiska och nationalekonomiska grundbegrepp och modeller studeras och konkreta samhällsproblem avhandlas.
Eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både muntligt och skriftligt med hjälp av modern informationsteknik.

Bedömningsgrunder

Examination sker framför allt genom inlämningar och/eller skriftliga prov. Beroende på deltagarantalet finns också utrymme för muntliga examinationsformer.

Kursen samläses med Historia 2a

Kurskoden till den gemensamma kursen i Classroom är: xjguymb. I Classroom kommer det att finnas en kursplanering med en detaljerad logistik över kursens innehåll och planering.

Förslag på sidor