Orienteringskurs svenska som andraspråk 1

Individuella poäng

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som behöver extra hjälp, för att klara kursmålen i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
Du får individuell hjälp med ditt kursmaterial, men också extra övningar,
fler texter för att öva upp din läsförståelse, övningar i hörförståelse samt fler tillfällen att skriva och tala.

Kursen läses samtidigt med den ordinarie kursen och ger mer tid att studera ämnet och få hjälp av våra lärare.

Kom ihåg att "första hjälpen" för att klara sina studier är alltid att gå på så många "ordinarie" lektioner som möjligt!

På kursen ges intyg, ej betyg.  

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Katja Hellmig, +46 522‑69 65 64

Lärare

katja.hellmig@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA