Svenska 1

​100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kursinnehåll

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet. Argumentationsteknik. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skönlitteratur. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande. Nationellt prov.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska 1 - 2xwlei6

Kontakt

Marianne Andersson, +46 522‑69 78 49

Lärare

marianne.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA