Svenska 1

​100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Svenska undervisning

Rekommenderade förkunskaper

Grundskola eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Svenska Impulser 1, 2:e upplagan (Sanoma utbildning) av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson.
ISBN:978-97-523-3789-9

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. bokus.com eller adlibris.com.

Kursinnehåll

Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet. Argumentationsteknik. Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Skönlitteratur. Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande. Nationellt prov.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget.

Förslag på sidor