Svenska 2

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Svenska 2

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska 1. Svenska A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Svenska impulser 2, 3:e upplagan (Sanoma utbildning) av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson.
ISBN: 9789152354025

Kurslitteratur kan köpas i någon nätbokhandel ex. sanomautbildning.se, bokus.com eller adlibris.com.


Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på dina kunskaper från Svenska 1/Svenska A med muntliga framställningar, utredningar och argumentation. Det blir produktion av olika typer av texter och arbete med uppbyggnaden av ord, fraser och satsdelar. Vi gör nedslag i litteraturens historia från antiken fram till våra dagar. Vi möter svenska och internationella författarskap från olika tider och kulturer, med verk författade av både män och kvinnor. Språkförhållandena i Norden och dialekter behandlas.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter samt prov ligger till grund för betyget.