Svenska 2

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska 1. Svenska A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas av lärare vid kursstart.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på dina kunskaper från Svenska 1/Svenska A med muntliga framställningar, utredningar och argumentation. Det blir produktion av olika typer av texter och arbete med uppbyggnaden av ord, fraser och satsdelar. Vi gör nedslag i litteraturens historia från antiken fram till våra dagar. Vi möter svenska och internationella författarskap från olika tider och kulturer, med verk författade av både män och kvinnor. Språkförhållandena i Norden och dialekter behandlas.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter samt prov ligger till grund för betyget.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska 2 - 3ufm5ab

Kontakt

Marianne Andersson, +46 522‑69 78 49

Lärare

marianne.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA