100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Svenska 3 Distans

Distansundervisning

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska 2. Svenska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

DISTANS innebär att du kan läsa mycket på egen hand och i den takt som passar dig. Handledning erbjuds där läraren och du diskuterar texter och annat som är aktuellt för stunden.

DISTANS passar dig som har studiedisciplin.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kursinnehåll

Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande med tyngdpunkten på utredande texter. Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkhistoria. Nationellt prov.

Start

Kontinuerlig antagning

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kontaktperson

Rebecca Molin
Lärare
rebecka.molin@uddevalla.se