Svenska 3

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska 2. Svenska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande av Sofia Ask.

ISBN: 978-91-47-10428-4

Kursinnehåll

Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande med tyngdpunkten på utredande texter. Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkhistoria. Nationellt prov.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska 3 - xs6f26c

Kontaktperson

Marianne Andersson
Lärare
marianne.andersson@uddevalla.se