Svenska som andraspråk 1 Kvällstid

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och läroplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Kurslitteratur

Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 Svenska som andra språk. Sanoma utbildning.
ISBN: 978-91-52-34572-6.

Finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com.

Kursinnehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Skriftlig framställning av olika typer av texter för kommunikation och reflektion. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Svenska språkets ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur. Språklig variation i Sverige  och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning.
Nationellt prov.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter bedöms.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska som andraspråk 1 Kvällstid - zx2kxvm

Kontakt

Susanne Wallberg, +46 522‑69 78 36

Lärare

susanne.wallberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?