Svenska som andraspråk 1 Orienteringskurs

Individuella poäng 1-100

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?

Kursen vänder sig till dig som behöver extra hjälp, för att klara kursmålen i Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Du får individuell hjälp med ditt kursmaterial, men också extra övningar, fler texter för att öva upp din läsförståelse, övningar i hörförståelse samt fler tillfällen att skriva och tala.

Start

Våren 2023: 2023-01-16 – 2023-06-02

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan »

Svenska som andraspråk orienteringskurs

Kursen läses samtidigt med den ordinarie kursen och ger mer tid att studera ämnet och få hjälp av våra lärare.

Kom ihåg att "första hjälpen" för att klara sina studier är alltid att gå på så många "ordinarie" lektioner som möjligt!

På kursen ges intyg, ej betyg.  

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förslag på sidor