Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och läroplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Kurslitteratur

Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 Svenska som andra språk. Sanoma utbildning.
ISBN: 978-91-52-34572-6.

Finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com.

Kursinnehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Skriftlig framställning av olika typer av texter för kommunikation och reflektion. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Svenska språkets ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur. Språklig variation i Sverige  och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning.
Nationellt prov.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter bedöms.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska som andraspråk 1 Dagtid – yiy6bg3
  • Svenska som andraspråk 1 Kvällstid - zx2kxvm

Kontakt

Katja Hellmig, +46 522‑69 65 64

Lärare

katja.hellmig@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Susanne Wallberg, +46 522‑69 78 36

Lärare

susanne.wallberg@uddevalla.se

Lärare kvällstid

 

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?