Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Du kan välja att läsa kursen på dagtid eller kvällstid.

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och läroplaner samt kunskapskrav

sva1

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Kurslitteratur rekommenderas att den köps före första kurstillfället:

Svenska impulser SVA 1, Carl-Johan Markstedt, Sofia Löwenhielm, Sanoma Utbildning

ISBN: 9789152345726

Finns på nätbokhandlarna bokus.com eller adlibris.com.

Kursinnehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Skriftlig framställning av olika typer av texter för kommunikation och reflektion. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Svenska språkets ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Läsning av och samtal om modern skönlitteratur. Språklig variation i Sverige  och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål. Reflektion över språkinlärning.
Nationellt prov.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter bedöms.

Start

Hösten 2020:
2020-10-26 – 2021-03-19

Våren 2021:
Start 1: 2021-01-18 – 2021-06-04
Start 2: 2021-03-22 – 2021-10-29

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kontakt

Katja Hellmig, +46 522‑69 71 85

Lärare

katja.hellmig@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Susanne Wallberg, +46 522‑69 78 36

Lärare

susanne.wallberg@uddevalla.se

Lärare kvällstid

 

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?