Svenska som andraspråk 2 Distans

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Svenska som andraspråk 2

Rekommenderade förkunskaper 

Kursen bygger på svenska som andraspråk 1.
Svenska A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

DISTANS innebär att du kan läsa mycket på egen hand och i den takt som passar dig. Handledning erbjuds där läraren och du diskuterar texter och annat som är aktuellt för stunden.

DISTANS passar dig som har studiedisciplin.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Start

Kontinuerlig antagning

Ansökan

Här gör du din ansökan

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska som andraspråk 2 Distans - c2qb25b


Kontaktperson

Rebecca Molin
Lärare
rebecka.molin@uddevalla.se

Mer information

Vid frågor kontakta Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning