Svenska som andraspråk 2

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk A för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Monica Åström, Språkporten - Svenska som andraspråk 1 2 3

ISBN: 978-91-44-07917-2

Kursinnehåll

Muntliga utredande och argumenterande presentationer. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt utredande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt källhänvisningsteknik. Ordförråd och struktur. Läsning av och samtal om texter. Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider. Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och andra språk som eleven har kunskap i.

Bedömningsgrunder

Både muntliga och skriftliga uppgifter ligger till grund för betyget.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska som andraspråk 2 - rcmd4ku

Kontakt

Galina Granqvist, +46 522‑69 78 28

Lärare

galina.granqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?