Svenska som andraspråk 3

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Svenskundervisning

Rekommenderade förkunskaper

Kursen bygger på svenska som andraspråk 2. Svenska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Kurslitteratur

Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson. ISBN: 9789152319895
Köps enklast i någon nätbokhandel t.ex. Bokus.

Kursinnehåll

Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande av utredande och argumenterande texter. Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkkunskap och språkreflektion. Språksociologi. Nationellt prov.


Kontaktperson

Marianne Andersson
Lärare
marianne.andersson@uddevalla.se

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?