Svenska som andraspråk 3

100 poäng

Länk till skolverkets kurssida med ämnes- och kursplaner samt kunskapskrav

Rekommenderade förkunskaper 

Kursen bygger på svenska som andraspråk 2. Svenska B för dig som läst enligt tidigare kursplan.

Kurslitteratur

Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande av Sofia Ask.

ISBN: 978-91-47-10428-4

Kursinnehåll

Den retoriska arbetsprocessen. Vetenskapligt skrivande av utredande och argumenterande texter. Källhantering och källkritik. Skönlitterärt fördjupningsarbete. Retorik. Språkkunskap och språkreflektion. Språksociologi. Nationellt prov.

Start

Hösten 2020: 2020-08-17--2021-01-01

Våren 2021: 2020-01-11--05-28

Med reservation för ändringar

Ansökan

Här gör du din ansökan  

Kurskod till Google Classroom:

  • Svenska som andrasspråk 3 - pt4a4wd


Kontaktperson

Marianne Andersson
Lärare
marianne.andersson@uddevalla.se

Mer information

Vill du ha hjälp med svenska som andraspråk?