Högskoleprogram

Hos oss finns ett antal högskoleprogram att läsa på distans.

Vi samarbetar med högskolor och universitet för att du ska kunna studera utan att behöva lämna Uddevalla. I kurserna används ofta telebildteknik, vilket innebär att du kan följa föreläsningarna via videolänk. Du kan prata med läraren och ställa frågor som vanligt, trots att du inte befinner dig på samma ort.


Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6

240 HP - 4 år - Studietakt 100% - I samarbete med Karlstads universitet

Inriktningen inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I utbildningen läser du ämneskurser i svenska, matematik och engelska. Den fjärde terminen i utbildningen har du tre valmöjligheter: Bild, Musik, NO och teknik eller SO. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas.

Läs mer om grundlärarprogrammet


Speciallärarprogrammet,
specialisering mot utvecklingsstörning

90 HP - 3 år - Studietakt 50% - I samarbete med Göteborgs universitet

Speciallärarprogrammet vänder sig till dig som redan har en lärarexamen och 3 års yrkeserfarenhet och som vill få fördjupade kunskaper om sånt som kan leda till svårigheter i elevers lärande. Efterfrågan på utbildade speciallärare är stor. Därför går programmet på halvfart med distansinslag för att du ska kunna arbeta och studera samtidigt.

Läs mer om speciallärarprogrammet


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00