Uddevalla vuxenutbildning

Grundläggande kurser

Man har rätt att studera grundläggande kurser om man:

  • är 20 år eller äldre
  • saknar kunskaper som utbildningen ger
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Kontakt

Maria Resenius
maria.resenius@uddevalla.se
0522-69 78 70

Anna Kihlander
anna.kihlander@uddevalla.se
0522-69 78 54

Jacqueline Jensen Lund
jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se
0522-69 78 24