Biologi

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i männis- kans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som hälsa, naturbruk och miljö.
Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Förslag på sidor