Fysik

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och in omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energi-försörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Förslag på sidor