Uddevalla vuxenutbildning

Natur och miljö

1200 verksamhetspoäng

Kurskod: SGRNAT7

Länk till skolverkets kursplan och kunskapskrav

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Att veta hur företeelser i omvärlden hänger samman är en förutsättning för att verkligheten ska vara begriplig. Kunskaper om människan och naturen ger människor redskap att påverka sitt eget välbefinnande, men också förutsättningar att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA