Uddevalla vuxenutbildning

Samhällskunskap

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. Kunskap om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld och ta ansvar för vårt handlande. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA