Språk och kommunikation

1200 verksamhetspoäng

Kurskod: SGRSPR7

Läs mer på skolverket här »

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom samspel och kommunikation kan hon uttrycka sin personlighet, sina känslor och sina tankar och förstå hur andra känner och tänker. Språk och kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Förslag på sidor