Svenska

Det finns möjlighet att läsa valda delar av kursen som en delkurs.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk och litteratur. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet.
Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och
verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förslag på sidor