Uddevalla vuxenutbildning

Gymnasiala kurser

Gymnasiala kurser erbjuds och ska sträva efter att motsvara kursdeltagares behov och efterfrågan.

Gymnasiala kurser erbjuds när man:

  • är 20 år eller äldre
  • saknar kunskaper som utbildningen ger
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA