Uddevalla vuxenutbildning

Bild 1

100 poäng

Kurskod: BIBBIL51

Länk till Skolverkets kurssida med kurslan och kunskapskrav.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden.
  2. Förmåga att tolka olika typer av bilder och deras budskap.
  3. Förmåga att framställa bilder med olika tekniker och material.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Olika typer av bilder, till exempel akvareller, fotografiska bilder och textila bilder.
  • Bildens budskap, funktion och användningsområden.
  • Tolkning av bilders budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder.
  • Uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  • Färg- och formlära.
  • Bildframställning i två- och tredimensionella tekniker, såväl digitala som hantverksmässiga, samt med olika material.
  • Den konstnärliga processens olika delar från idé till färdig produkt.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA