Uddevalla vuxenutbildning

Digital kompetens

100 poäng

Kurskod: INMDIG5

Länk till Skolverkets kurssida med kursplan och kunskapskrav

Det finns även möjlighet att läsa valda delar av kursen, som en delkurs.

Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan använda datorn och andra digitala verktyg.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle
  • Olika tekniska plattformer, till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner
  • Program för kommunikation, texthantering, bildbehandling och layout
  • Internetbaserade tjänster såsom bank, deklarations- och molntjänster samt sociala medier
  • Tekniska begrepp inom ämnet, till exempel e-legitimation, profilbild, inloggningsuppgifter och malldokument
  • Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet
  • Datasäkerhet
  • Etik och sekretess i samband med digital kommunikation
  • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel personuppgiftslagen och bestämmelser om upphovsrätt

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA